Wat we doen?

Bij Zorgokee bieden we diverse dienstverlening aan op het gebied van zorg en begeleiding met aandacht voor ieder individu. Neem een kijkje om meer informatie te krijgen per dienst.

Gezin Centraal

Per 1 januari 2021 werkt Zorgokee volgens Gezin Centraal.
Dit is een methodiek waarbij, door middel van korte maar intensieve trajecten, wordt toegewerkt naar het in eigen kracht zetten van de cliënt samen met zijn of haar steunnetwerk.

Meer informatie

Gespecialiseerde individuele begeleiding

Deze vorm van begeleiding is systeemgericht, wat wil zeggen dat de gehele sociale context erbij wordt betrokken. Ook kan begeleiding, specifieke gericht op ouders/verzorgers van een kind met een beperking, onderdeel uitmaken van deze individuele begeleiding. De hulp kan variëren van het werken aan zelfvertrouwen, omgangsvormen, veiligheid en vertrouwen, het bieden van structuur of het opbouwen van een sociaal netwerk. Ook kan er begeleiding geboden worden gericht op de schoolsituatie van het kind.

Meer informatie

Beschermd wonen

Deze vorm van begeleiding heeft als doel om een passend aanbod te ontwikkelen voor Beschermd Wonen (BW)/Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) voor jong volwassenen met een vorm van autisme (ASS) en/of AD(H)D. Ondanks het feit dat er al diverse wooninitiatieven zijn, is er naar onze mening nog steeds vraag naar passende woonvoorzieningen met flexibele ondersteuning en begeleiding door een erkende professionele zorgorganisatie met veel kennis en ervaring met de doelgroep jongeren en jongvolwassenen.

Meer informatie

Zorg in onderwijs

Binnen de gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding staan hulpvragen zoals: het in balans brengen van de draagkracht en draaglast, vergroten van de schoolse vaardigheden, sociale vaardigheden, omgaan met emoties/stress en gezag centraal.

Meer informatie

Volg ons op social media