Missie & Visie

Uw vraag, onze zorg, samen in regie

Zorgokee zet klanten met een zorgvraag centraal, uw zorgvraag is ons gezamenlijk vertrekpunt.

De missie van zorgokee

Zorgokee biedt alle betrokkenen met een hulpvraag en/of diagnose op het gebied van Autisme, ADHD of LVB gespecialiseerde begeleiding op maat. Dit doen we door Gespecialiseerde Individuele begeleiding te bieden, eventueel aangevuld met Beschermd Wonen of Zorg in Onderwijs. Iedereen is uniek, daarom is uw vraag onze zorg. Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

De visie van zorgokee

‘In dienstverlening maken mensen het verschil, onze mensen!’

 

Zorgokee richt zich met haar zorgproducten en diensten op de gespecialiseerde persoonlijk zorg, dichtbij huis in het werkgebied Brabant. De zorg verandert en wij veranderen mee zodat we u kunnen helpen met uw zorgvraag van vandaag en die in de toekomst. Met nieuwe initiatieven creëren we samenwerkingsverbanden met collega organisaties en behandelaars. Op deze manier wordt er snel geschakeld en kan er deskundige, en (indien gewenst) complete zorg op maat geboden worden.

Samen staan we sterk en gaat onze zorgverlening voor u verder!

Onze kernwaarden

Bij ons staat de klant centraal

Deskundig

Zorgokee werkt met een team van 45 betrokken zorgprofessionals. De persoonlijk (ambulant) begeleiders zijn SKJ geregistreerd en opgeleid in de methodiek Gezin Centraal. Tevens worden onze medewerkers zowel intern als extern opgeleid op diverse gebieden en ontwikkelingen binnen de zorg.

 

Laagdrempelig

Met onze huiselijke uitstraling evenaren we het thuisgevoel zoveel mogelijk. Samen op ‘de bank’ komen we tot afspraken vanuit uw hulpvraag.

 

Vertrouwen

Voor onze bijzondere doelgroep is vertrouwen en samen de ´klik hebben´ van groot belang. Door een heldere benadering waardoor we transparant (open, eerlijk en daarmee realistisch) concrete afspraken maken creëren we een basis van vertrouwen en een veilige omgeving, om op deze manier tot maximale zelfontplooiing te komen.

 

Transparant

Kwaliteit van de specialistische zorg met bijpassende transparante tarieven zijn in goed evenwicht. Samen met u en de verwijzers kijken wij naar de zorg die u past.

 

Samenwerken

Vanaf de eerste kennismaking zijn we volledig betrokken bij uw persoonlijke situatie en werken we actief samen als partners. Graag zoeken we samen met u naar passende begeleiding die nodig is, gekoppeld aan de beschikking. Bij ons staat u centraal en is het vanzelfsprekend dat u bij ons een beroep kunt doen om samen administratieve en contractuele zaken te regelen.

 

Flexibel

Ons werk en daarmee onze dienstverlening, is altijd maatwerk. We stemmen dit continue met u af, zodat uw behoefte gekoppeld is aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen u en Zorgokee gedurende het gehele begeleidingstraject. Flexibiliteit, korte communicatielijnen, oog voor detail en persoonlijke aandacht voor onze bijzondere doelgroep maakt onze totale dienstverlening bijzonder. Wij kunnen voor elke ontwikkelfase passende zorg bieden. Zo is er een doorstroommogelijkheid binnen de Gespecialiseerde Individuele Begeleiding en het Beschermd Wonen.

 

Marktbewust

Zorgokee is constant alert op veranderingen in de complexe wet- en regelgeving. Zij volgt de ontwikkelingen in de branche nauwlettend en speelt hier direct op in.

 

Specialistisch en maatwerk

We luisteren naar uw behoefte en met oprechte betrokkenheid en professionaliteit gaan wij samen met u op zoek naar de beste invulling van onze specialistische zorgproducten om u te begeleiden en ondersteunen.

Onze drijfveer is dat wij het voor u doen. Iedereen verdient het om zo optimaal mogelijk zelfstandig te genieten van alle mogelijkheden die het leven biedt! Juist als u dat extra steuntje begeleiding in de rug nodig heeft! Uw vraag onze zorg, samen in regie!

We heten u welkom bij Zorgokee

Volg ons op social media