Klachtenprocedure

Open en transparent

Zorgokee heeft als uitgangspunt en streven om zo goed mogelijke zorg te verlenen. Om dit te realiseren beschikt Zorgokee over gekwalificeerde en deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover u als cliënt niet tevreden bent.

De procedure

Klachtenregeling

Zorgokee streeft ernaar goede zorg te verlenen. Om dit te realiseren werken bij Zorgokee gekwalificeerde en deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover je niet tevreden bent.

Ontevreden
Ben je niet tevreden over de manier waarop de medewerker van Zorgokee met jou of je probleem omgaat? Praat hier dan over met de desbetreffende medewerker of eventueel zijn of haar leidinggevende.

Een klacht indienen
Daarnaast heb je de mogelijkheid een klacht in de dienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie of klachtenfunctionaris (zie klachtenregeling cliënten). Hoe je dat doet, lees je in de folder Als u niet tevreden bent. Als je een klacht in wil dienen, vul je een Klachtenformulier of klachtenbehandeling klantenfunctionaris in. Dit stuur je naar:

Klachtencommissie
Postbus 242
5900 AE Venlo

Volg ons op social media