Gespecialiseerde individuele begeleiding

Wanneer kan je hieraan denken?

Iedereen heeft wel eens zorgen aan zijn hoofd of zaken die hij/zij niet zelfstandig meer geregeld krijgt. Dit is een heel normaal gegeven, we hebben hier allemaal wel eens last van. Natuurlijk wordt dit wel heel lastig als je er heel lang mee blijft rondlopen of als dit ervoor zorgt dat je vast gaat lopen in je thuissituatie of op school. Wanneer dit gebeurt zouden wij je hierbij kunnen helpen!

Deze vorm van begeleiding is systeemgericht, wat wil zeggen dat de gehele sociale context erbij wordt betrokken. Ook kan begeleiding, specifieke gericht op ouders/verzorgers van een kind met een beperking, onderdeel uitmaken van deze individuele begeleiding. De hulp kan variëren van het werken aan zelfvertrouwen, omgangsvormen, veiligheid en vertrouwen, het bieden van structuur of het opbouwen van een sociaal netwerk. Ook kan er begeleiding geboden worden gericht op de schoolsituatie van het kind.

 

      Wanneer kom je NIET in aanmerking:

 • Wanneer je hulpvraag alleen gericht is op schuldsanering.
 • Wanneer je hulpvraag alleen/voornamelijk gericht is op een fysieke beperking.
 • Wanneer er sprake is van een actuele, psychische noodsituatie zoals een psychose, actieve doodswens of een zware depressie.
 • Je hebt een actieve en ernstige verslavingsproblematiek die het begeleidingsproces ernstig problematiseert.
 • Je vertoont ernstig acting out gedrag (zoals forse fysieke agressie).

De doelgroep

Voor wie is de gespecialiseerde individuele begeleiding?

Zorgokee biedt gespecialiseerde individuele begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren, en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of een lichte verstandelijke beperking, op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).

Wij helpen je

Voor welke hulpvraag kan je bij ons terecht?

 • Lukt het niet om je taken en afspraken te plannen?
 • Heb je last van faalangst? Of weinig zelfvertrouwen?
 • Heb je schulden gemaakt?
 • Ben je vaak afwezig op school?
 • Vind je het moeilijk voor jezelf op te komen?
 • Verveel je je in je vrije tijd?
 • Heb je weinig vrienden of word je gepest?
 • Pieker je vaak?
 • Heb je veel ruzie thuis en krijg je dit niet meer opgelost?

Leefgebieden

Binnen welke leefgebieden bieden wij gespecialiseerde begeleiding?

Onze gespecialiseerde individuele begeleiding richt zich op de volgende leefgebieden:

 • Wonen
 • Financiën
 • Gezondheid en persoonlijke verzorging
 • Psychisch welbevinden
 • Sociale contacten
 • Vrije tijd
 • Werk / school / dagbesteding

Het traject

Hoe ziet een gespecialiseerd individueel traject er nou uit?

Intake
Na je aanmelding, zal je binnen 2 werkdagen worden gebeld voor een eerste gesprek. Dit noemen we de intake. Hierin zal met jou gekeken worden welke hulpvragen er liggen en in welke vorm wij jou daarbij het beste kunnen ondersteunen.

Matching
Na de intake zal er gekeken worden welke passende begeleider voor jou wij beschikbaar hebben. Deze begeleider wordt jouw individueel begeleider voor het gehele traject. Deze zal, zodra de indicatie/beschikking rond is, gaan starten.

Oriëntatiefase
In deze fase staat elkaar leren kennen centraal. Wie ben je, wat kan je al. Zaken die besproken worden zijn: wat gaat goed , wat moet verder getraind gaan worden, leerdoelen die concreet worden geformuleerd of bijgesteld.

Trainingsfase
In deze fase wordt er intensief gestart met het aanleren van nieuwe vaardigheden. Deze zijn geformuleerd in leerdoelen. Deze vaardigheden worden van tijd tot tijd getoetst en besproken met de cliënt/ouders.

Zelfstandigheidfase
In deze fase ga je laten zien dat je de getrainde vaardigheden beheerst, dat je het zelfstandig kunt. De begeleiding in deze fase wordt geboden aan de hand van de behoefte van de cliënt. De insteek is zo zelfstandig mogelijk, fouten maken hoort bij het leerproces.

Volg ons op social media