Cliëntenraad

Wij doen het samen, doet u mee?

De Cliëntenraad (CR) van Zorgokee functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen die op 1 juni 1996 in werking is getreden. Door deze wet hebben mensen die afhankelijk zijn van zorg, via wettelijk geregelde adviesbevoegdheid, invloed op de zorgverlening. De CR vertegenwoordigt cliënten van Zorgokee en heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen te behartigen van cliënten en hun ouder(s)/verzorger(s). De CR doet dit door het gevraagde en ongevraagde adviesrecht zo goed mogelijk te benutten, met name op het gebied van de kwaliteit van de zorg in brede zin. De CR ziet de directeur van Zorgokee als eerste gesprekspartner. Voor meer informatie kan het jaarverslag geraadpleegd worden.

 

Wilt u graag het jaarverslag van 2021 lezen van de cliëntenraad van Zorgokee, klik dan HIER.

We zijn er voor je

Contact of vragen?

Wil je in contact komen met de cliëntenraad, of mogelijk zelf ook deelnemen aan de cliëntenraad? Neem dan contact op met:

Volg ons op social media