Zorg in onderwijs

Wanneer kan je hieraan denken?

Naast thuisbegeleiding biedt Zorgokee ook Zorg in onderwijs aan kinderen en jongeren die vastlopen en dreigen uit te vallen op school. Een begeleidster komt dan op school begeleiding bieden. Er wordt een traject op maat opgesteld waarbij leerlingen ondersteund worden in de schoolse setting om uiteindelijk weer zelfstandig te kunnen functioneren op school. Hierbij gaat de begeleidster de driehoeksverhouding aan tussen het systeem, school en Zorgokee.

Binnen Zorg in onderwijs staan hulpvragen zoals: het in balans brengen van de draagkracht en draaglast, vergroten van de schoolse vaardigheden, sociale vaardigheden, omgaan met emoties/stress en gezag centraal.

De doelgroep

Voor wie is zorg in onderwijs?

Zorgokee biedt Zorg in Onderwijs aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18. Bij deze kinderen/jongeren is sprake van psychische problematiek zoals een autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD of andere (internaliserende) problematiek die er op dit moment voor zorgt dat het niet mogelijk is zelfstandig onderwijs te kunnen volgen.

Zorg in onderwijs wordt geboden op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).

Route B

Route B is gericht op jongeren die uitgevallen zijn in het middelbaar onderwijs. Deze jongeren krijgen binnen Route B een passend zorg- en onderwijsaanbod om de leerling zo goed mogelijk te versterken. Dit doet Zorgokee door een samenwerking met de Wijnberg, die zorg draagt voor het onderwijsaandeel binnen Route B, altijd in samenwerking met de school van herkomst van de leerling.

 

De leerling ontvangt binnen Route B begeleiding van de persoonlijk (ambulant) begeleider, gericht op de persoonlijke hulpvragen van de leerling. Zowel individueel als in groepsverband met groepsgenoten wordt gewerkt aan deze hulpvragen en het versterken van de leerling, zodat deze leerling weer in zijn eigen kracht komt te staan.

 

Naast eerder genoemde doelen werkt Route B er naartoe om de kloof tussen thuis en school te verkleinen, om uitval zo klein mogelijk te maken. Route B is er op gericht om, samen met de leerling, ouders en andere betrokkenen te onderzoeken wat een passende school (of eventueel andere passende plek/dagbesteding) voor de leerling zou zijn om naar te kunnen uitstromen. Hierbij wordt samengewerkt met de betrokkenen in de regio, zoals gemeentes, scholen en het samenwerkingsverband.

OZA

In samenwerking met enkele scholen in de regio biedt Zorgokee onderwijs- zorgarrangementen (OZA) aan voor kinderen en jongeren die niet (volledig) kunnen deelnemen aan het onderwijsleerproces. Binnen deze OZA’s wordt de leerling in de school begeleid door een persoonlijk (ambulant) begeleider, die in samenwerking met school, ouders en het kind een passend begeleidingstraject op maat maakt. Hierbij worden zorg en onderwijs op elkaar afgestemd om de leerling een zo passend te begeleiden naar een (volledige) terugkeer in het leerproces.

Volg ons op social media