Beschermd wonen

Wanneer kan je hieraan denken?

Iedereen heeft wel eens zorgen aan zijn hoofd of zaken die hij/zij niet zelfstandig meer geregeld krijgt. Dit is een heel normaal gegeven, we hebben hier allemaal wel eens last van. Natuurlijk wordt dit wel heel lastig als je er heel lang mee blijft rondlopen of als dit ervoor zorgt dat je vast gaat lopen in je thuissituatie of op je werk/school. Wanneer dit gebeurt zouden wij je hierbij kunnen helpen!

Deze vorm van begeleiding heeft als doel om jongeren te helpen zich te  ontwikkelen naar zelfstandigheid, binnen  een Beschermd Wonen-setting (BW). Wij bieden deze ondersteuning aan jong volwassenen met een vorm van autisme (ASS) en/of AD(H)D of aanverwante problematieken, dit is mogelijk in een 24/7 woongroep, maar ook met ambulante begeleiding.
Wij bieden dit aan op verschillende woonvoorzieningen, met flexibele ondersteuning en begeleiding door een erkende professionele zorgorganisatie met veel kennis en ervaring met de doelgroep jongeren en jongvolwassenen.

Naast het ontwikkelen van eigen wooninitiatieven is Zorgokee ook een strategische samenwerking aangegaan met sKZA (samenwerkingsverband Kleine Zorgaanbieders) op het gebied van woonbegeleiding om continuïteit te kunnen garanderen. Vervolgens is het sKZA een samenwerkingsverband aangegaan met DOOR!, dit is een samenwerkingsverband van erkende zorgaanbieders en regionale woningbouwcoöperaties. Uitgangspunt is om continuïteit op langere termijn te kunnen waarborgen.

De doelgroep

Voor wie is beschermd wonen?

Zorgokee biedt beschermd wonen aan jongeren en/of (jong) volwassenen in de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar (m/v).

Daar naast zijn onderstaande punten van kracht:

 • Je hebt een diagnose binnen het autistisch spectrum en/of AD(H)D, de diagnose moet formeel vastgelegd zijn door een (kinder)psychiater. Wanneer er sprake is van een dubbele diagnose staat autisme op de voorgrond.
 • Er is sprake van een minimale begaafdheid, een IQ van minimaal 80
 • Je hebt een eigen inkomen om de woonlasten te betalen (salaris, uitkering).
 • Je hebt een vorm van dagbesteding of arbeid buitenshuis (studie, werk, stage)
 • Er moet sprake zijn van voldoende zelfstandigheid en zelfredzaamheid om, met begeleiding, zelfstandig te gaan wonen.
 • Je erkent je hulpvraag (mate van behoefte aan ondersteuning en begeleiding) en stelt je begeleidbaar op.
 • Je bent gemotiveerd om begeleid te gaan wonen en wilt je aan de afspraken houden.
 • Je bent in staat, eventueel met hulp, om je eigen hulpvraag te formuleren.
 • Wanneer er sprake is van een woonvoorziening met meerdere bewoners, moet een klik zijn met de medebewoners.

 

Wanneer komt je NIET in aanmerking voor BW:

 • Je bent jonger dan 18 jaar.
 • Je hulpvraag betreft enkel het verkrijgen van een woonvoorziening.
 • Je hebt een actuele, psychische noodsituatie zoals een psychose, actieve doodswens of zware depressie.
 • Je hebt een actieve en ernstige verslavingsproblematiek die het begeleidingsproces ernstig problematiseert.
 • Je vertoont ernstig acting out gedrag (zoals forse fysieke agressie).
 • Je hebt een behandelvraag die voorliggend is. Indien behandeling gestart is, kom je wel in aanmerking.

Leefgebieden

Binnen welke leefgebieden bieden wij beschermd wonen?

Onze beschermd wonen begeleiding richt zich op de volgende leefgebieden:

 • Wonen
 • Financiën
 • Gezondheid en persoonlijke verzorging
 • Psychisch welbevinden
 • Sociale contacten
 • Vrije tijd
 • Werk / school / dagbesteding

Het traject

Hoe ziet een beschermd wonen traject er nou uit?

Intake
Na je aanmelding, zal je binnen 5 werkdagen worden gebeld voor een eerste gesprek. Dit noemen we de intake. Hierin zal met jou gekeken worden welke hulpvragen er liggen en in welke vorm wij jou daarbij het beste kunnen ondersteunen.

Plaatsing
Na de intake zal er gekeken worden wanneer en waar er plek is binnen onze beschermd wonen settingen. Zodra hier plek is en er is een passende beschikking/indicatie, zal er een verhuisdatum gepland gaan worden.

Startfase
In deze fase staat elkaar leren kennen centraal. Wie ben je, wat kan je al. Zaken die besproken worden zijn: wat gaat goed , wat moet verder getraind gaan worden, leerdoelen die concreet worden geformuleerd of bijgesteld.

Veranderfase
In deze fase wordt er intensief gestart met het aanleren van nieuwe vaardigheden. Deze zijn geformuleerd in leerdoelen. Deze vaardigheden worden van tijd tot tijd getoetst en besproken met de cliënt/ouders.

Eindfase
In deze fase ga je laten zien dat je de getrainde vaardigheden beheerst, dat je het zelfstandig kunt. De begeleiding in deze fase wordt geboden aan de hand van de behoefte van de cliënt. De insteek is zo zelfstandig mogelijk, fouten maken hoort bij het leerproces. Uiteindelijk is de doelstelling doorstroom naar een zelfstandige(re) woonplek. Het is (vaak) mogelijk – wanneer dit nodig blijkt – om de begeleiding in de nieuwe woonplek te continueren met een lagere intensiteit / frequentie. Er wordt dan opnieuw gestart met het opstellen van nieuwe doelen.

Locaties

Waar bieden we beschermd wonen?

Zorgokee heeft beschermd wonen locaties binnen onderstaande gemeente:

 • Eindhoven

Volg ons op social media